ZORNS GAMMELGÅRD

En fullständig Moragård sammansatt av 40 timmerbyggnader från tidig medeltid till 1800-talet och med en rik samling av allmogeföremål. Den prisbelönta Textilkammaren innehåller makarna Zorns samling av äldre textilier från Dalarna, vackert exponerade i en modern byggnad.

Telefon: 0250-10004