VINÄS BY

Vinäs är en liten by med landsbygdens alla fördelar och ändå närheten till Moras centrum. Här bor ca 360 personer. De flesta i byn bor i egna villor, ungefär hälften i jordbruksfastigheter och andra hälften i nyare villor. Det största villaområdet heter Vinäs-Heden.Dessutom har vi också två privatägda hyreshus här.

Vinäs by ligger 4 km från Mora centrum.

Vinäs båtklubb
Vinäs sportklubb som förvaltar byns idrottsanläggningar elljusspåret,hockey- och fotbollplan

Vinäs Byalag som i många år lagt ner ett stort arbete på att bevara Vinäs historia De har gett ut en bok” Wejnes weiser.”Byalaget träffas varje vecka och man arbetar med dokumentation av bilder och varannan med dokumentation av vinäsmålet. De anordanr också välbesökta och uppskattade utställningar.

 

Vinäs bygdegårdsförening bildades 1993, med anledning av att Byn fick förmånen att köpa en äldre gård i byn. Föreningens huvuduppgift har varit att omsorgsfullt förvalta denna gård BÄRSGARD.

Resurser i Vinäs: Dagmamma, samlingslokalen Bärsgard och viss föreningsverksamhet.

Den här sången ”Vi är Vinäsbarn” får gestalta vår lilla by Vinäs. Sången är skriven av Randi Sandmon som en gåva till Vinäs barn då hon slutade här vid examen 1996. Idag är tyvärr skolan nedlagd och hammarslagen i smedjan har tystnat, men byn lever vidare …